Contact

สำนักงานใหญ่

 

 


บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์: 0 2290 1200   แฟ็กซ์: 0 2290 1244 
Call Center : 0 2290 1234 

E-mail :    callcenter@peerapat.com 
Website:  www.peerapat.com 

แผนที่

   

ศูนย์ธุรกิจ

ศูนย์ธุรกิจ กรุงเทพฯ ศูนย์ธุรกิจ พัทยา
406  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง 462/47   หมู่ 4  ถนนชัยพรวิถี  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง
กรุงเทพฯ 10310 จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์:  0 2290 1277    แฟ็กซ์:  0 2290 1278 โทรศัพท์:  0 3872 7363-5     แฟ็กซ์:  0 3872 7366
อีเมล:  pornprapa@peerapat.com                     แผนที่ อีเมล:  ulai@peerapat.com                                   แผนที่
   
ศูนย์ธูรกิจ ชะอำ ศูนย์ธุรกิจ สมุย
58-60 ถนนนราธิป  ต.ชะอำ  อ.ชะอำ 25/17  หมู่ 6  ต.บ่อผุด  อ.เกาะสมุย
จ.เพชรบุรี 76120 จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทรศัพท์:  0 3243 3710      แฟ็กซ์:  0 3243 3719 โทรศัพท์:  0 7748 4517     แฟ็กซ์:  0 7748 4518
อีเมล:  acppchaam@gmail.com                         แผนที่ อีเมล:  m.sureephan@gmail.com                        แผนที่
   
ศูนย์ธุรกิจ หาดใหญ่ ศูนย์ธุรกิจ ภูเก็ต
169  หมู่ 1  ต.น้ำน้อย  อ.หาดใหญ่ 7/29  หมู่ 7  ถนนเจ้าฟ้านอก  ต.ฉลอง  อ.เมืองภูเก็ต
จ.สงขลา 90110 จ.ภูเก็ต 83130
โทรศัพท์:  0 7421 8518      แฟ็กซ์:  0 7421 8519 โทรศัพท์:  0 7628 1588     แฟ็กซ์:  0 7638 3284
อีเมล:  witchuda2554@gmail.com                     แผนที่ อีเมล:  somreuthai@peerapat.com                     แผนที่
   

สาขา

สาขา เกาะช้าง (ตราด) สาขา กระบี่
21/69   หมู่ที่ 4  อ.เกาะช้าง   ต.เกาะช้าง 27/3   ถนนมหาราช   ต.กระบี่ใหญ่   อ.เมืองกระบี่
จ.ตราด 23170 จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์:  0 3969 6505     แฟ็กซ์:  0 3969 6505 โทรศัพท์:  0 7563 1438      แฟ็กซ์:  0 7563 1438
อีเมล:  mno_mng@hotmail.com                         แผนที่ อีเมล:  p_bowbo@hotmail.com                           แผนที่
   
สาขา เชียงใหม่  
369/2  หมู่ 1  ถนนวงแหวนรอบกลาง  ต.หนองผึ้ง  
อ.สารภี  จ.เชียงใหม่ 50139  
โทรศัพท์:  0 5310 3762     แฟ็กซ์:  0 5310 3761  
อีเมล:  arisa@peerapat.com                               แผนที่  
   


ตัวแทนจำหน่าย

จังหวัด กาญจนบุรี จังหวัด สระบุรี
บริษัท เวสเทิร์น ซัพพลายส์ จำกัด บริษัท คลีนโปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
688/2   หมู่ 2   ต.ท่าม่วง   อ.ท่าม่วง   12/123  หมู่ 3  ต.สวนดอกไม้  อ.เสาไห้
จ.กาญจนบุรี 71110 จ.สระบุรี 18160
โทรศัพท์:  0 3461 2242      แฟ็กซ์:  0 3461 2242 โทรศัพท์:  0 3673 1795     แฟ็กซ์:  0 3633 2310
อีเมล:  westernsupplies11@gmail.com            แผนที่ อีเมล:  cheenkhae@gmail.com                            แผนที่
   
จังหวัด นครราชสีมา จังหวัด พิษณุโลก
บริษัท สไมลคลีน  แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด บริษัท ช้อง-ฝุง คลีนนิ่ง ซัพพลายส์ จำกัด
973  หมู่ 1  ต.สุรนารี  อ.เมืองนครราชสีมา 221 ซอย 7   ถนนวิสุทธิกษัติย์   ต.ในเมือง   อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000 จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์:  0 4422 2334      แฟ็กซ์:  0 4422 2335 โทรศัพท์:  0 5530 3365     แฟ็กซ์:  0 5530 3365
อีเมล:  yimkorat@hotmail.com                             แผนที่ อีเมล:  s.chanjira@yahoo.com                             แผนที่
   
จังหวัด นครสวรรค์ จังหวัด อุบลราชธานี
บริษัท พิจิตร ซัพพลายส์ จำกัด บริษัท อุบลมุกดา ซัพพลายส์ จำกัด
3/176  หมู่ 7  ต.หนองปลิง   อ.เมือง 154  ถนนเขื่อนธานี  ต.ในเมือง  อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000 จ.อุบลราชธานี    34000
โทรศัพท์:  0 5638 6248     แฟ็กซ์:  0 5638 6248 โทรศัพท์:  0 4525 5618     แฟ็กซ์:  0 4525 5618
อีเมล:  pichit_pm@yahoo.com                             แผนที่ อีเมล:  ubonmukda@yahoo.com                         แผนที่
   
จังหวัด ขอนแก่น จังหวัด เชียงราย
บริษัท นอร์ทอีสเทิร์น ซัพพลายส์ จำกัด บริษัท มนภา เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
11/3  ถนนศรีธาตุประชาสันติ   ต.ในเมือง   อ.เมืองขอนแก่น 109/2  หมู่ 19  ถนนสหมิตร  ต.รอบเมือง  อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000 จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์:  08 6852 3976, 08 1852 8529     แฟ็กซ์:  0 4322 5323 โทรศัพท์:  0 5371 9394     แฟ็กซ์:  0 5360 1181
อีเมล:  thawatchang1@gmail.com                      แผนที่ อีเมล:  provincr@gmail.com                                 แผนที่
   
   
จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี (เกาะพงัน)
บริษัท เคลียร์ คลีนเนอร์ ซัพพลายส์ จำกัด บริษัท ศรีพงัน คลีนนิ่ง ซัพพลายส์ จำกัด
80/39  หมู่ 4  ต.วัดประดู่   อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 101  หมู่ 1  ต.บ้านค่าย    อ.เกาะพงัน
จ.สุราษฎร์ธานี 84000 จ.สุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์:  0 7760 3318     แฟ็กซ์:  0 7760 3318 โทรศัพท์:  0 7723 8861     แฟ็กซ์:  0 7723 8861
อีเมล:  aoi_pancharat@hotmail.com                  แผนที่ อีเมล:  juaesadet@hotmail.com                           แผนที่
  เว็ปไซด์:  www.sriphangan.com
   
จังหวัด สงขลา จังหวัด กระบี่
บริษัท หาดใหญ่ ซัพพลายส์ จำกัด บริษัท กระบี่ ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส  จำกัด
213  ถนนรัตรอุทิศ   ซอย 19  อ.หาดใหญ่ 62  ถนนเหมฑทานนท์   ต.ปากน้ำ   อ.เมือง
จ.สงขลา 90110 จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์:  0 7436 2482     แฟ็กซ์:  0 7425 9188 โทรศัพท์:  0 7563 1101     แฟ็กซ์:  0 7563 1101
อีเมล:  hts_supplies06@yahoo.com                  แผนที่ อีเมล:  krabisupply_service@hotmail.com         แผนที่
   
จังหวัด นราธิวาส จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เจ แอนด์ จี  ซัพพลาย บริษัท เก้าคลีน ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
19  ถนนสฤษวงศ์   ต.สุไหงโกลก   อ.สุไหงโกลก 45/7 หมู่ 17 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน 
จ.นราธิวาส 96120 จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์:  0 7361 2847     แฟ็กซ์:  0 7361 2847 โทรศัพท์: 0 3527 4279        แฟ็กซ์: 0 3527 4279
อีเมล:  iq-supply@hotmail.com                           แผนที่ อีเมล : m_natyab01@yahoo.com
   
จังหวัด อุดรธานี จังหวัด ลำปาง
บริษัท ยูดี โปรดัคท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
199/408  ม.5 ถ.สายเลี่ยงเมือง ต.สามพราน 160/3-4 ถ.สุขสวัสดิ์4 ต.พระบาท 
อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี 41000 อ.เมืองฯ จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์:  08 7430 2200        แฟ็กซ์: 0 4224 1699 โทรศัพท์:  0 5421 8430        แฟ็กซ์: 0 5432 0182
อีเมล: nipaporn.uds@gmail.com อีเมล: trithot_aiya@hotmail.com
   
   

 

การลงทุนสัมพันธ์
พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
406 รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2290 1200 โทรสาร 0 2290 1249
Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.