Contact

 

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขาย้อย
406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 153  หมู่ 4 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  จังหวัดเพชรบุรี  76140
โทรศัพท์: 0 2290 1200   แฟ็กซ์: 0 2290 1244  โทรศัพท์: 0 2290 1200   แฟ็กซ์: 0 2290 1244 
Call Center : 0 2290 1234 Call Center : 0 2290 1234
E-mail :    callcenter@peerapat.com  E-mail :    callcenter@peerapat.com 
Website:  www.peerapat.com Website:  www.peerapat.com
   
   
แผนที่เดินทาง : แผนที่เดินทาง :
   

 

 

 


ศูนย์ธุรกิจ

ศูนย์ธุรกิจ กรุงเทพฯ ศูนย์ธุรกิจ พัทยา
406  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง 462/47   หมู่ 4  ถนนชัยพรวิถี  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง
กรุงเทพฯ 10310 จ.ชลบุรี 20150   โทร. 0 2290 1200 ต่อ 360
โทรศัพท์:  0 2290 1277     แฟ็กซ์:  0 2290 1278 โทรศัพท์:  0 3872 7363-5     แฟ็กซ์:  0 3872 7366
อีเมล:  pornprapa@peerapat.com                     แผนที่ อีเมล:  ulai@peerapat.com                                   แผนที่
   
ศูนย์ธูรกิจ ชะอำ ศูนย์ธุรกิจ สมุย
329/24 ถ.เพชรเกษม (ชะอำ)  ต.ชะอำ  อ.ชะอำ 25/17  หมู่ 6  ต.บ่อผุด  อ.เกาาะสมุย
จ.เพชรบุรี 76120   โทร. 0 2290 1200 ต่อ 370 จ.สุราษฎร์ธานี 84320   โทร. 0 2290 1200 ต่อ 350
โทรศัพท์:  0 3243 3710, 0 3247 2327    แฟ็กซ์:  0 3243 3719 โทรศัพท์:  0 7748 4517     แฟ็กซ์:  0 7748 4518
อีเมล:  acppchaam@gmail.com                         แผนที่ อีเมล:  m.sureephan@gmail.com                        แผนที่
   
ศูนย์ธุรกิจ หาดใหญ่ ศูนย์ธุรกิจ ภูเก็ต
169  หมู่ 1  ต.น้ำน้อย  อ.หาดใหญ่ 7/29  หมู่ 7  ถนนเจ้าฟ้านอก  ต.ฉลอง  อ.เมืองภูเก็ต
จ.สงขลา 90110   โทร. 0 2290 1200 ต่อ 340 จ.ภูเก็ต 83130
โทรศัพท์: 0 7421 8518      แฟ็กซ์:  0 7421 8519 โทรศัพท์:  0 7628 1588     แฟ็กซ์:  0 7638 3284
อีเมล:  witchuda2554@gmail.com                     แผนที่ อีเมล:  chatchai@peerapat.com                          แผนที่
   

สาขา

สาขา เกาะช้าง (ตราด) สาขา กระบี่
21/69   หมู่ที่ 4  อ.เกาะช้าง   ต.เกาะช้าง 27/3   ถนนมหาราช   ต.กระบี่ใหญ่   อ.เมืองกระบี่
จ.ตราด 23170   โทร. 0 2290 1200 ต่อ 395 จ.กระบี่ 81000   โทร. 0 2290 1200 ต่อ 390
โทรศัพท์:  0 3969 6505     แฟ็กซ์:  0 3969 6505 โทรศัพท์:  0 7563 1438      แฟ็กซ์:  0 7563 1438
อีเมล:  mno_mng@hotmail.com                         แผนที่ อีเมล:  p_bowbo@hotmail.com                           แผนที่
   
สาขา เชียงใหม่
369/2  หมู่ 1  ถนนวงแหวนรอบกลาง  ต.หนองผึ้ง
อ.สารภี  จ.เชียงใหม่ 50139   โทร. 0 2290 1200 ต่อ 380
โทรศัพท์:  0 5310 3762     แฟ็กซ์:  0 5310 3761
อีเมล:  pvs.cm09@gmail.com                               แผนที่


ตัวแทนจำหน่าย

จังหวัด กาญจนบุรี จังหวัด สระบุรี
บริษัท เวสเทิร์น ซัพพลายส์ จำกัด บริษัท คลีนโปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
688/2   หมู่ 2   ต.ท่าม่วง   อ.ท่าม่วง   47/12  หมู่ 3  ต.ดาวเรือง  อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71110 จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์:  0 3461 2242, 08 1717 5911    แฟ็กซ์:  0 3461 2242 โทรศัพท์:  0 3629 8749, 08 9783 4330   แฟ็กซ์:  0 3621 2795
อีเมล:  westernsupplies11@gmail.com              แผนที่ อีเมล:  cleanproduct99@gmail.com                          แผนที่
   
จังหวัด นครราชสีมา จังหวัด พิษณุโลก
บริษัท สไมลคลีน  แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด บริษัท ช้อง-ฝุง คลีนนิ่ง ซัพพลายส์ จำกัด
973  หมู่ 1  ต.สุรนารี  อ.เมืองนครราชสีมา 221 ซอย 7   ถนนวิสุทธิกษัติย์   ต.ในเมือง   อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000 จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์:  0 4422 2334, 09 5612 1321    แฟ็กซ์:  0 4422 2335 โทรศัพท์:  0 5530 3365, 08 9124 6356    แฟ็กซ์:  0 5530 3365
อีเมล:  yimkorat@hotmail.com                             แผนที่ อีเมล:  s.chanjira@yahoo.com                           แผนที่
   
จังหวัด นครสวรรค์ จังหวัด อุบลราชธานี
บริษัท นอร์ธเธิร์น เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด บริษัท อุบลมุกดา ซัพพลายส์ จำกัด
3/176  หมู่ 7  ต.หนองปลิง   อ.เมือง 180 หมู่ 12 ต.ไร่น้อย  อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.นครสวรรค์ 60000 จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์:  08 6933 5045 โทรศัพท์:  0 4543 5351, 08 6460 9154    แฟ็กซ์:  0 4543 5351
อีเมล:  pichit_pm@yahoo.com                             แผนที่ อีเมล:  ubonmukda@yahoo.com                       แผนที่
   
จังหวัด ขอนแก่น จังหวัด เชียงราย
บริษัท นอร์ทอีสเทิร์น ซัพพลายส์ จำกัด บริษัท มนภา เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
11/3  ถนนศรีธาตุประชาสันติ   ต.ในเมือง   อ.เมืองขอนแก่น 109/2  หมู่ 19  ถนนสหมิตร  ต.รอบเมือง  อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000 จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์:  08 1852 8529     แฟ็กซ์:  0 4322 5323 โทรศัพท์:  0 5371 9394, 08 1884 4390    แฟ็กซ์:  0 5360 1181
อีเมล:  nescokkn@gmail.com                      แผนที่ อีเมล:  provincr@gmail.com                               แผนที่
   
   
จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี (เกาะพงัน)
บริษัท เคลียร์ คลีนเนอร์ ซัพพลายส์ จำกัด บริษัท ศรีพงัน คลีนนิ่ง ซัพพลายส์ จำกัด
80/39  หมู่ 4  ต.วัดประดู่   อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 101  หมู่ 1  ต.บ้านค่าย    อ.เกาะพงัน
จ.สุราษฎร์ธานี 84000 จ.สุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์:  0 7760 3318, 08 5113 5161     แฟ็กซ์:  0 7760 3318 โทรศัพท์:  0 7723 8861, 08 6988 4340    แฟ็กซ์:  0 7723 8861
อีเมล:  aoi_pancharat@hotmail.com                  แผนที่ อีเมล:  juaesadet@hotmail.com                        แผนที่
  เว็ปไซด์:  www.sriphangan.com
   
จังหวัด สงขลา จังหวัด กระบี่
บริษัท หาดใหญ่ ซัพพลายส์ จำกัด บริษัท กระบี่ ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส  จำกัด
213  ถนนรัตรอุทิศ   ซอย 19  อ.หาดใหญ่ 62  ถนนเหมฑทานนท์   ต.ปากน้ำ   อ.เมือง
จ.สงขลา 90110 จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์:  0 7436 2482, 08 1898 6468    แฟ็กซ์:  0 7425 9188 โทรศัพท์:  0 7563 1101, 08 9873 3320    แฟ็กซ์:  0 7563 1101
อีเมล:  hts_supplies06@yahoo.com                  แผนที่ อีเมล:  krabisupply_service@yahoo.com        แผนที่
   
จังหวัด นราธิวาส จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เจ แอนด์ จี  ซัพพลาย บริษัท เก้าคลีน ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
19  ถนนสฤษวงศ์   ต.สุไหงโกลก   อ.สุไหงโกลก 45/7 หมู่ 17 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน 
จ.นราธิวาส 96120 จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์:  0 7361 2847, 08 1690 0706    แฟ็กซ์:  0 7361 2847 โทรศัพท์: 0 3527 4279, 08 1972 4086    แฟ็กซ์: 0 3527 4279
อีเมล:  iq-supply@hotmail.com                           แผนที่ อีเมล : kaoclean.9@gmail.com                         แผนที่
   
จังหวัด อุดรธานี จังหวัด ลำปาง
บริษัท ยูดี โปรดัคท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
199/408  ม.5 ถ.สายเลี่ยงเมือง ต.สามพราน 160/3-4 ถ.สุขสวัสดิ์4 ต.พระบาท
อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี 41000 อ.เมืองฯ จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์:  08 7430 2200, 06 1882 1919    แฟ็กซ์: 0 4224 1699 โทรศัพท์:  0 5421 8430, 08 1716 8959    แฟ็กซ์: 0 5432 0182
อีเมล: nipaporn.usd@gmail.com                        แผนที่ อีเมล: trithot_aiya@hotmail.com                       แผนที่
   
   

 

การลงทุนสัมพันธ์
พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
406 รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2290 1200 โทรสาร 0 2290 1249
Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.