เครื่องล้างจานขนาดกลาง

  1. เครื่องล้างจานขนาดกลาง DW1000 HT
    เครื่องล้างจานขนาดกลาง DW1000 HT

    โปรแกรมการล้าง 60 sec ประสิทธิภาพการล้าง 940 piece/hr ประสิทธิภาพในการล้าง 47 rack/hr ปริมาตรถังล้าง 42 Liter

    ฿105,930.00