กลุ่มผลิตภัณฑ์ขจัดไขมัน

 1. DEGREASER L ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสกปรกออกจากผ้า (20 lit/pail)
  DEGREASER L ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสกปรกออกจากผ้า (20 lit/pail)
  DEGREASER L ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสกปรกออกจากผ้า (20 lit/pail)
  ฿2,162.00
 2. DEGREASER G ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบไขมันบนผ้า (20 lit/pail)
  DEGREASER G ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบไขมันบนผ้า (20 lit/pail)
  DEGREASER G ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบไขมันบนผ้า (20 lit/pail)
  ฿3,103.00
 3. SP REMOVER ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสกปรกบนผ้า (20 lit/pail)
  SP REMOVER ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสกปรกบนผ้า (20 lit/pail)
  SP REMOVER ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสกปรกบนผ้า (20 lit/pail)
  ฿1,349.00
 4. DEGREASER L ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสกปรกออกจากผ้า (5 lit/gallon)
  DEGREASER L ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสกปรกออกจากผ้า (5 lit/gallon)
  DEGREASER L ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสกปรกออกจากผ้า (5 lit/gallon)
  ฿814.00