กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวซัก

 1. LIQ. DETERGENT W92 ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลวซักด้วยเครื่อง (20 lit/pail)
  LIQ. DETERGENT W92 ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลวซักด้วยเครื่อง (20 lit/pail)
  LIQ. DETERGENT W92 ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลวซักด้วยเครื่อง (20 lit/pail)
  ฿3,403.00
 2. WAKS DETผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว ซักด้วยเครื่อง (20 lit/pail)
  WAKS DETผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว ซักด้วยเครื่อง (20 lit/pail)
  WAKS DETผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว ซักด้วยเครื่อง (20 lit/pail)
  ฿2,472.00
 3. WAKS LIQ. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว ซักด้วยเครื่อง (20 lit/pail)
  WAKS LIQ. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว ซักด้วยเครื่อง (20 lit/pail)
  WAKS LIQ. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว ซักด้วยเครื่อง (20 lit/pail)
  ฿2,804.00
 4. ดีเทอร์เจนท์ บี ผลิตภัณฑ์ซักผ้าด้วยมือ ขจัดคราบสกปรกก่อนการซักหรือใช้ซักผ้า เหมาะสาหรับชุดที่ต้องการถนอมเสื้อ ผ้าเด็กอ่อน
  ดีเทอร์เจนท์ บี ผลิตภัณฑ์ซักผ้าด้วยมือ ขจัดคราบสกปรกก่อนการซักหรือใช้ซักผ้า เหมาะสาหรับชุดที่ต้องการถนอมเสื้อ ผ้าเด็กอ่อน
  ดีเทอร์เจนท์ บี ผลิตภัณฑ์ซักผ้าด้วยมือ ขจัดคราบสกปรกก่อนการซักหรือใช้ซักผ้า เหมาะสาหรับชุดที่ต้องการถนอมเสื้อ ผ้าเด็กอ่อน
  ฿2,170.00
 5. SPA PLUS ผงซักฟอกชนิดซักด้วยเครื่อง (20 Kg./pail)
  SPA PLUS ผงซักฟอกชนิดซักด้วยเครื่อง (20 Kg./pail)
  SPA PLUS ผงซักฟอกชนิดซักด้วยเครื่อง (20 Kg./pail)
  ฿2,515.00
 6. G-DETERGENT (20 LIT.) จี-ดีเทอร์เจนท์ เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าใช้กับผ้าสีและผ้าขาว สำหรับใช้ซักผ้าในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม โรงซัก และโรงพยาบาล
  G-DETERGENT (20 LIT.) จี-ดีเทอร์เจนท์ เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าใช้กับผ้าสีและผ้าขาว สำหรับใช้ซักผ้าในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม โรงซัก และโรงพยาบาล
  G-DETERGENT (20 LIT.) จี-ดีเทอร์เจนท์ เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าใช้กับผ้าสีและผ้าขาว สำหรับใช้ซักผ้าในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม โรงซัก และโรงพยาบาล
  ฿3,250.00
 7. ดีเทอร์เจนท์ บี ผลิตภัณฑ์ซักผ้าด้วยมือ  ดีเทอร์เจนท์ บี เป็นผลิตภัณฑ์ ขจัดคราบสกปรกก่อนการซักหรือใช้ซักผ้า เหมาะสาหรับชุดที่ต้องการถนอมเสื้อ ผ้าเด็กอ่อน
  ดีเทอร์เจนท์ บี ผลิตภัณฑ์ซักผ้าด้วยมือ ดีเทอร์เจนท์ บี เป็นผลิตภัณฑ์ ขจัดคราบสกปรกก่อนการซักหรือใช้ซักผ้า เหมาะสาหรับชุดที่ต้องการถนอมเสื้อ ผ้าเด็กอ่อน
  ดีเทอร์เจนท์ บี ผลิตภัณฑ์ซักผ้าด้วยมือ ดีเทอร์เจนท์ บี เป็นผลิตภัณฑ์ ขจัดคราบสกปรกก่อนการซักหรือใช้ซักผ้า เหมาะสาหรับชุดที่ต้องการถนอมเสื้อ ผ้าเด็กอ่อน
  ฿509.00
 8. PP WASH ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าชนิดเหลว (20 Kg./pail)
  PP WASH ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าชนิดเหลว (20 Kg./pail)
  PP WASH ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าชนิดเหลว (20 Kg./pail)
  ฿1,284.00
 9. XD - DETERGENT ผลิตภัณฑ์ขจัดด่างตกค้างบนผ้า (3.8 lit/gallon)
  XD - DETERGENT ผลิตภัณฑ์ขจัดด่างตกค้างบนผ้า (3.8 lit/gallon)
  XD - DETERGENT ผลิตภัณฑ์ขจัดด่างตกค้างบนผ้า (3.8 lit/gallon)
  ฿410.00
 10. WAKS PLUS ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดซักมือและเครื่อง (1,000 g./bag.)
  WAKS PLUS ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดซักมือและเครื่อง (1,000 g./bag.)

  WAKS PLUS a specialty powder detergent for using in washing only. It can efficiently remove soil in the fabrics and suitable for high hard water. It is safe on both white and color fabrics.

  ฿948.00