BLEACH L ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว ชนิดน้ำ (20 lit/pail)

BLEACH L ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว ชนิดน้ำ (20 lit/pail)

฿696.00
มีสินค้าในคลัง
รายละเอียด:

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ชั้นคุณภาพ 1บลีช แอล(BLEACH L)

บลีช แอล เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับซักผ้าขาว ให้คลอรีนใช้เฉพาะผ้าขาวเท่านั้น

คุณสมบัติ
เป็นของเหลวสีเหลืองใส สารละลาย 1.0% มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 11.0-13.0 ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส

วิธีการใช้

ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ซักผ้าในช่วงการซัก
ปริมาณการใช้ ต่อนํ้าหนักผ้าแห้ง 100 กิโลกรัม
สภาพผ้า ปริมาณการใช้ มล
สกปรกน้อย 313
สกปรกปานกลาง 470
สกปรกมาก 626

หมายเหตุ

สำหรับผ้าสีให้ทดสอบว่าสามารถซักด้วยบลีช แอล ได้หรือไม่โดยการเจือจาง บลีช แอล 5 กรัม
ต่อน้ำ1ลิตร . แล้วทดลองแช่ลงในส่วนที่มิดชิดของผ้าทิ้้ง5 นาที หากสีของผ้าไม่เปลี่ยนแปลง แสดงว่า
สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์นีไ้ด้

คำเตือน
1. ห้ามใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ที่ประกอบด้วย
แอมโมเนียหรือกรด เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโถ
ส้วม ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสนิม นำ้ ส้มสายชู
2. ห้ามใช้กับผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าฝ้าย ผ้าฝ้ายผสม
ขนแกะ หนัง ผ้าใยสเพนเด็กซ์ (สำหรับการซักผ้าขาว)

การเก็บรักษา
ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่แห้งและมิดชิด ห่างจาก เปลว
ไฟ ความร้อน สารประกอบพวกแอมโมเนีย และสาร
ออกซิไดซ์ สามารถเก็บรักษาได้นาน 6 เดือน

ขนาดบรรจุ 20 ลิตร

แสดงเนื้อหาทั้งหมด ดูแบบย่อ
ความคิดเห็น
เขียนรีวิวของคุณเอง
แสดงความคิดเห็น : BLEACH L ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว ชนิดน้ำ (20 lit/pail)
แสดงเนื้อหาทั้งหมด ดูแบบย่อ