WARE KLEEN ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะด้วยเครื่อง (20 lit/pail)

WARE KLEEN ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะด้วยเครื่อง (20 lit/pail)

฿1,284.00
มีสินค้าในคลัง

สแกนเพื่อสั่งซื้อ

qr-code

Line:@peerapat

รายละเอียด:

ผลิตภัณฑ์ล้างจานใช้กับเครื่องล้างจานแวร์คลีน(WARE KLEEN)

แวร์คลีน เป็นผลิตภัณฑ์ล้างสำหรับขจัดคราบต่างๆ ออกจากภาชนะใช้กับเครื่องล้างจาน

วิธีใช้

ปริมาณการใช้ขึ้นอยู่กับคราบสกปรก ใช้โดยการป้อนเข้าเครื่องป้อนน้ำยาอัตโนมัติของกลุ่มพีรพัฒน์เท่านั้น
คราบสกปรก ปริมาณการใช้ ต่อน้ำ 1 ลิตร
สกปรกน้อย 1.80 มล.
สกปรกปานกลาง 2.40 มล.
สกปรกมาก 3.60 มล.

คุณสมบัติ

เป็นของเหลวใสไม่มีสี สารละลาย 1.0% มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ11.0-13.0 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง

หากกลืนกิน แวร์คลีน ห้ามทำให้อาเจียนให้ดื่มน้า หรือนมปริมาณมากๆแลว้ รีบนำผู ้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุ และฉลากของแวร์คลีน

การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเก็บรักษาได้นาน 1 ปี

ขนาดบรรรจุ

20 ลิตร / ถัง

แสดงเนื้อหาทั้งหมด ดูแบบย่อ
ความคิดเห็น
เขียนรีวิวของคุณเอง
แสดงความคิดเห็น : WARE KLEEN ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะด้วยเครื่อง (20 lit/pail)
แสดงเนื้อหาทั้งหมด ดูแบบย่อ