PRO KLEAR (5 Lit) ทำความสะอาดพื้นผนังหรือพื้นผิวทั่วไป

PRO KLEAR (5 Lit) ทำความสะอาดพื้นผนังหรือพื้นผิวทั่วไป

฿407.00
มีสินค้าในคลัง

สแกนเพื่อสั่งซื้อ

qr-code

Line:@peerapat

รายละเอียด:

ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดพื้น ผนัง หรือพื้นผิวทั่วไปโปร เคลียร์(PRO KLEAR)

โปร เคลียร์ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดพื้น ผนัง หรือพื้นผิวทั่วไป เช่น ห้องน้า สุขภัณฑ์ในโรงแรม โรงพยาบาลและสถาบันทั่วไป

วิธีใช้

สำหรับทำความสะอาดให้ผสม โปร เคลียร์ 1 ส่วน ต่อน้ำ 5-10ส่วน นำมาราดให้ทั่วบริเวณ แล้วใช้แปรงขัด ล้างออกด้วยน้ำสะอาด

คุณสมบัติ

เป็นของเหลวสีเขียว ละลายน้ำได้ดีสารละลายเข้มข้นมีค่าความเป็นกรด - ด่างเท่ากับ 8.0 - 10.0 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง

หากกลืนกิน โปร เคลียร์ ห้ามทำให้อาเจียนให้ดื่มน้ำ หรือนมปริมาณมากๆแลว้ รีบนำ ผูป้ ่วย ส่งแพทย์ทันทีพร้อม ภาชนะบรรจุพร้อม ฉลากสินค้า และเอกสารความปลอดภัยของ โปร เคลียร์

การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้งมิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง สามารถเก็บไว้ได้นาน 1 ปี

ขนาดบรรจุ

5 ลิตร / แกลลอน
20 ลิตร / ถัง

แสดงเนื้อหาทั้งหมด ดูแบบย่อ
ความคิดเห็น
เขียนรีวิวของคุณเอง
แสดงความคิดเห็น : PRO KLEAR (5 Lit) ทำความสะอาดพื้นผนังหรือพื้นผิวทั่วไป
แสดงเนื้อหาทั้งหมด ดูแบบย่อ