อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

  1.  ผ้าเช็ดเอนกประสงค์ Kuraflex Counter Cloth แบบบาง รุ่น ZO ยอดขายเป็นอันดับ 1 ในญี่ปุ่น
    ผ้าเช็ดเอนกประสงค์ Kuraflex Counter Cloth แบบบาง รุ่น ZO ยอดขายเป็นอันดับ 1 ในญี่ปุ่น

    ยอดขายเป็นอันดับ1 ในญี่ปุ่น

    As low as ฿803.00