เครื่องล้างจานขนาดใหญ่

  1. เครื่องล้างจานขนาดใหญ่ DWC - OBK1500
    เครื่องล้างจานขนาดใหญ่ DWC - OBK1500

    ประสิทธิภาพการล้าง 2,760 piece/hr ประสิทธิภาพในการล้าง 138 rack/hr ปริมาตรถังน้ำล้างแรก 90 Liter อุณหภูมิถังน้ำล้าง 65°C อุณหภูมิถังน้ำล้างสุดท้าย 85°C ปริมาณน้ำล้างสุดท้าย 22 Liter 

    ฿294,250.00