น้ำยาสำหรับเครื่องล้างจาน

 1. ANTY SKALE ผลิตภัณฑ์กำจัดคราบตะกรัน และสนิม (5 lit/gallon)
  ANTY SKALE ผลิตภัณฑ์กำจัดคราบตะกรัน และสนิม (5 lit/gallon)

  ANTY SKALE ผลิตภัณฑ์กำจัดคราบตะกรัน และสนิม (5 lit/gallon)

  ฿535.00
 2. BRIGHT GLASSผลิตภัณฑ์ล้างแก้วด้วยเครื่อง  (5 lit/gallon)
  BRIGHT GLASSผลิตภัณฑ์ล้างแก้วด้วยเครื่อง (5 lit/gallon)

  BRIGHT GLASSผลิตภัณฑ์ล้างแก้วด้วยเครื่อง (5 lit/gallon)

  ฿696.00
 3. DRY GLASS ผลิตภัณฑ์ช่วยแห้ง (5 lit/gallon)
  DRY GLASS ผลิตภัณฑ์ช่วยแห้ง (5 lit/gallon)

  DRY GLASS ผลิตภัณฑ์ช่วยแห้ง (5 lit/gallon)

  ฿856.00
 4. DRYNESS ผลิตภัณฑ์ช่วยแห้ง (20 lit/pail)
  DRYNESS ผลิตภัณฑ์ช่วยแห้ง (20 lit/pail)

  DRYNESS ผลิตภัณฑ์ช่วยแห้ง (20 lit/pail)

  ฿3,745.00
 5. KNOCK OUT L ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะด้วยเครื่อง (20 lit/pail)
  KNOCK OUT L ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะด้วยเครื่อง (20 lit/pail)

  KNOCK OUT L ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะด้วยเครื่อง (20 lit/pail)

  ฿1,511.00
 6. REMOV ผลิตภัณฑ์กำจัดคราบตะกรัน และสนิม (20 lit/pail)
  REMOV ผลิตภัณฑ์กำจัดคราบตะกรัน และสนิม (20 lit/pail)

  REMOV ผลิตภัณฑ์กำจัดคราบตะกรัน และสนิม (20 lit/pail)

  ฿1,766.00
 7. SCALE KLEAN ผลิตภัณฑ์สำหรับล้างคราบตะกรัน (20 lit/pail)
  SCALE KLEAN ผลิตภัณฑ์สำหรับล้างคราบตะกรัน (20 lit/pail)

  SCALE KLEAN ผลิตภัณฑ์สำหรับล้างคราบตะกรัน (20 lit/pail)

  ฿1,766.00
 8. SHEET OFF L ผลิตภัณฑ์ช่วยแห้ง (20 lit/pail)
  SHEET OFF L ผลิตภัณฑ์ช่วยแห้ง (20 lit/pail)

  SHEET OFF L ผลิตภัณฑ์ช่วยแห้ง (20 lit/pail)

  ฿3,210.00
 9. WARE KLEEN  ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะด้วยเครื่อง (20 lit/pail)
  WARE KLEEN ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะด้วยเครื่อง (20 lit/pail)

  WARE KLEEN ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะด้วยเครื่อง (20 lit/pail)

  ฿1,284.00
 10. X-TRA STEWARD ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะด้วยเครื่อง (20 lit/pail)
  X-TRA STEWARD ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะด้วยเครื่อง (20 lit/pail)

  X-TRA STEWARD ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะด้วยเครื่อง (20 lit/pail)

  ฿2,312.00