กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวฟอก

 1. BLEACH C ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว (23 Kg./pail)
  BLEACH C ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว (23 Kg./pail)
  BLEACH C ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว (23 Kg./pail)
  ฿2,643.00
 2. BLEACH CB ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว ชนิดผง (23 Kg./pail)
  BLEACH CB ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว ชนิดผง (23 Kg./pail)

  BLEACH CB ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว ชนิดผง (23 Kg./pail)

  ฿1,926.00
 3. BLEACH CN ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว ชนิดผง กลิ่นอ่อน (23 Kg./pail)
  BLEACH CN ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว ชนิดผง กลิ่นอ่อน (23 Kg./pail)
  BLEACH CN ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว ชนิดผง กลิ่นอ่อน (23 Kg./pail)
  ฿2,483.00
 4. BLEACH L ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว ชนิดน้ำ (20 lit/pail)
  BLEACH L ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว ชนิดน้ำ (20 lit/pail)

  BLEACH L ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว ชนิดน้ำ (20 lit/pail)

  ฿696.00
 5. LIQ. BLEACH W94 ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว และผ้าสีชนิดน้ำ (20 lit/pail)
  LIQ. BLEACH W94 ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว และผ้าสีชนิดน้ำ (20 lit/pail)

  LIQ. BLEACH W94 ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว และผ้าสีชนิดน้ำ (20 lit/pail)

  ฿2,708.00
 6. PP OXYGEN BLEACH ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาวและผ้าสีชนิดน้ำ (30 lit/pail)
  PP OXYGEN BLEACH ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาวและผ้าสีชนิดน้ำ (30 lit/pail)

  PP OXYGEN BLEACH ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาวและผ้าสีชนิดน้ำ (30 lit/pail)

  ฿2,080.00
 7. WHITE BLEACH(23 Kg./pail)
  WHITE BLEACH(23 Kg./pail)
  WHITE BLEACH(23 Kg./pail)
  ฿1,658.00
 8. XC - CHLORINE BLEACH ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว (3.8 lit/gallon)
  XC - CHLORINE BLEACH ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว (3.8 lit/gallon)

  XC - CHLORINE BLEACH ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว (3.8 lit/gallon)

  ฿300.00