กลุ่มผลิตภัณฑ์ช่วยรีด

 1. IRONING WAX ผลิตภัณฑ์เคลือบลูกกลิ้ง ชนิดครีม (15 Kg./pail)
  IRONING WAX ผลิตภัณฑ์เคลือบลูกกลิ้ง ชนิดครีม (15 Kg./pail)
  IRONING WAX ผลิตภัณฑ์เคลือบลูกกลิ้ง ชนิดครีม (15 Kg./pail)
  ฿5,232.30
 2. IRONING WAX 8000 ผลิตภัณฑ์เคลือบลูกกลิ้งชนิดเกล็ด (10 Kg./pail)
  IRONING WAX 8000 ผลิตภัณฑ์เคลือบลูกกลิ้งชนิดเกล็ด (10 Kg./pail)
  IRONING WAX 8000 ผลิตภัณฑ์เคลือบลูกกลิ้งชนิดเกล็ด (10 Kg./pail)
  ฿7,030.00
 3. HI PRESS ผลิตภัณฑ์สำหรับช่วยรีด (5 lit/gallon)
  HI PRESS ผลิตภัณฑ์สำหรับช่วยรีด (5 lit/gallon)
  HI PRESS ผลิตภัณฑ์สำหรับช่วยรีด (5 lit/gallon)
  ฿332.00
 4. IRONING WAX 8000 ผลิตภัณฑ์เคลือบลูกกลิ้งชนิดเกล็ด (2 Kg./can)
  IRONING WAX 8000 ผลิตภัณฑ์เคลือบลูกกลิ้งชนิดเกล็ด (2 Kg./can)
  IRONING WAX 8000 ผลิตภัณฑ์เคลือบลูกกลิ้งชนิดเกล็ด (2 Kg./can)
  ฿1,680.00
 5. HI PRESS ผลิตภัณฑ์สำหรับช่วยรีด  (20 lit/pail)
  HI PRESS ผลิตภัณฑ์สำหรับช่วยรีด (20 lit/pail)
  HI PRESS ผลิตภัณฑ์สำหรับช่วยรีด (20 lit/pail)
  ฿707.00
 6. WAX ON (CONC) ผลิตภัณฑ์ช่วยรีด (5 lit/gallon)
  WAX ON (CONC) ผลิตภัณฑ์ช่วยรีด (5 lit/gallon)
  WAX ON (CONC) ผลิตภัณฑ์ช่วยรีด (5 lit/gallon)
  ฿485.00
 7. WAX ON ผลิตภัณฑ์ช่วยรีด ชนิดหอม (5 lit/gallon)
  WAX ON ผลิตภัณฑ์ช่วยรีด ชนิดหอม (5 lit/gallon)
  WAX ON ผลิตภัณฑ์ช่วยรีด ชนิดหอม (5 lit/gallon)
  ฿300.00