กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวล้าง

 1. LIQ. SOUR W95 ผลิตภัณฑ์ล้างผ้า กำจัดสนิม ชนิดน้ำ (20 lit/pail)
  LIQ. SOUR W95 ผลิตภัณฑ์ล้างผ้า กำจัดสนิม ชนิดน้ำ (20 lit/pail)

  LIQ. SOUR W95 ผลิตภัณฑ์ล้างผ้า กำจัดสนิม ชนิดน้ำ (20 lit/pail)

  ฿3,029.00
 2. LIQUID SOUR L ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำของการซัก (20 lit/pail)
  LIQUID SOUR L ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำของการซัก (20 lit/pail)
  LIQUID SOUR L ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำของการซัก (20 lit/pail)
  ฿1,349.00
 3. OVER SOUR ผลิตภัณฑ์ล้างผ้า (20 Kg./pail)
  OVER SOUR ผลิตภัณฑ์ล้างผ้า (20 Kg./pail)
  OVER SOUR ผลิตภัณฑ์ล้างผ้า (20 Kg./pail)
  ฿1,849.00
 4. SOUR D ผลิตภัณฑ์ล้างผ้า กำจัดสนิม ชนิดผง (20 kg./pail)
  SOUR D ผลิตภัณฑ์ล้างผ้า กำจัดสนิม ชนิดผง (20 kg./pail)

  SOUR D ผลิตภัณฑ์ล้างผ้า กำจัดสนิม ชนิดผง (20 kg./pail)

  ฿2,962.00