กลุ่มผลิตภัณฑ์ขจัดรอยเปื้อน

 1. TAR OFF ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบหมึก และไขมัน (2.5 lit/gallon)
  TAR OFF ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบหมึก และไขมัน (2.5 lit/gallon)
  TAR OFF ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบหมึก และไขมัน (2.5 lit/gallon)
  ฿2,183.00
 2. DYE OFF ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสีตกใส่ผ้าขาว (3 Kg./can)
  DYE OFF ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสีตกใส่ผ้าขาว (3 Kg./can)
  DYE OFF ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสีตกใส่ผ้าขาว (3 Kg./can)
  ฿642.00
 3. BLOOD OFF ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบเลือด (2.5 lit/gallon)
  BLOOD OFF ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบเลือด (2.5 lit/gallon)
  BLOOD OFF ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบเลือด (2.5 lit/gallon)
  ฿2,183.00
 4. TAN OFF ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบยางผลไม้และเชื้อรา (3 Kg./can)
  TAN OFF ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบยางผลไม้และเชื้อรา (3 Kg./can)
  TAN OFF ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบยางผลไม้และเชื้อรา (3 Kg./can)
  ฿642.00
 5. BLOOD OFF ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบเลือด (360 ml./bottle)
  BLOOD OFF ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบเลือด (360 ml./bottle)
  BLOOD OFF ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบเลือด (360 ml./bottle)
  ฿600.00