กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวซัก

 1. G-DETERGENT (20 LIT.) จี-ดีเทอร์เจนท์ เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าใช้กับผ้าสีและผ้าขาว สำหรับใช้ซักผ้าในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม โรงซัก และโรงพยาบาล
  G-DETERGENT (20 LIT.) จี-ดีเทอร์เจนท์ เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าใช้กับผ้าสีและผ้าขาว สำหรับใช้ซักผ้าในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม โรงซัก และโรงพยาบาล
  G-DETERGENT (20 LIT.) จี-ดีเทอร์เจนท์ เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าใช้กับผ้าสีและผ้าขาว สำหรับใช้ซักผ้าในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม โรงซัก และโรงพยาบาล
  ฿3,250.00
 2. LIQ. DETERGENT W92 ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลวซักด้วยเครื่อง (20 lit/pail)
  LIQ. DETERGENT W92 ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลวซักด้วยเครื่อง (20 lit/pail)

  LIQ. DETERGENT W92 ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลวซักด้วยเครื่อง (20 lit/pail)

  ฿3,403.00
 3. PP WASH ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าชนิดเหลว (20 Kg./pail)
  PP WASH ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าชนิดเหลว (20 Kg./pail)
  PP WASH ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าชนิดเหลว (20 Kg./pail)
  ฿1,284.00
 4. SPA PLUS ผงซักฟอกชนิดซักด้วยเครื่อง (20 Kg./pail)
  SPA PLUS ผงซักฟอกชนิดซักด้วยเครื่อง (20 Kg./pail)
  SPA PLUS ผงซักฟอกชนิดซักด้วยเครื่อง (20 Kg./pail)
  ฿2,515.00
 5. WAKS DETผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว ซักด้วยเครื่อง (20 lit/pail)
  WAKS DETผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว ซักด้วยเครื่อง (20 lit/pail)

  WAKS DETผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว ซักด้วยเครื่อง (20 lit/pail)

  ฿2,472.00
 6. WAKS LIQ. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว ซักด้วยเครื่อง (20 lit/pail)
  WAKS LIQ. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว ซักด้วยเครื่อง (20 lit/pail)

  WAKS LIQ. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว ซักด้วยเครื่อง (20 lit/pail)

  ฿2,804.00
 7. XD - DETERGENT ผลิตภัณฑ์ขจัดด่างตกค้างบนผ้า (3.8 lit/gallon)
  XD - DETERGENT ผลิตภัณฑ์ขจัดด่างตกค้างบนผ้า (3.8 lit/gallon)

  XD - DETERGENT ผลิตภัณฑ์ขจัดด่างตกค้างบนผ้า (3.8 lit/gallon)

  ฿410.00
 8. ดีเทอร์เจนท์ บี ผลิตภัณฑ์ซักผ้าด้วยมือ  ดีเทอร์เจนท์ บี เป็นผลิตภัณฑ์ ขจัดคราบสกปรกก่อนการซักหรือใช้ซักผ้า เหมาะสาหรับชุดที่ต้องการถนอมเสื้อ ผ้าเด็กอ่อน
  ดีเทอร์เจนท์ บี ผลิตภัณฑ์ซักผ้าด้วยมือ ดีเทอร์เจนท์ บี เป็นผลิตภัณฑ์ ขจัดคราบสกปรกก่อนการซักหรือใช้ซักผ้า เหมาะสาหรับชุดที่ต้องการถนอมเสื้อ ผ้าเด็กอ่อน
  ดีเทอร์เจนท์ บี ผลิตภัณฑ์ซักผ้าด้วยมือ ดีเทอร์เจนท์ บี เป็นผลิตภัณฑ์ ขจัดคราบสกปรกก่อนการซักหรือใช้ซักผ้า เหมาะสาหรับชุดที่ต้องการถนอมเสื้อ ผ้าเด็กอ่อน
  ฿509.00
 9. ดีเทอร์เจนท์ บี ผลิตภัณฑ์ซักผ้าด้วยมือ ขจัดคราบสกปรกก่อนการซักหรือใช้ซักผ้า เหมาะสาหรับชุดที่ต้องการถนอมเสื้อ ผ้าเด็กอ่อน
  ดีเทอร์เจนท์ บี ผลิตภัณฑ์ซักผ้าด้วยมือ ขจัดคราบสกปรกก่อนการซักหรือใช้ซักผ้า เหมาะสาหรับชุดที่ต้องการถนอมเสื้อ ผ้าเด็กอ่อน

  ดีเทอร์เจนท์ บี ผลิตภัณฑ์ซักผ้าด้วยมือ ขจัดคราบสกปรกก่อนการซักหรือใช้ซักผ้า เหมาะสาหรับชุดที่ต้องการถนอมเสื้อ ผ้าเด็กอ่อน

  ฿2,170.00