เครื่องกรองและเครื่องปั๊มน้ำ

 1. Pentair – OptiFlo
  Pentair – OptiFlo

  ฿15,153.00
 2. Pentair – SuperFlo 1.5 HP, 1 PHASE
  Pentair – SuperFlo 1.5 HP, 1 PHASE

  ฿25,686.00
 3. Pentair – SuperFlo 2.0 HP, 1 PHASE
  Pentair – SuperFlo 2.0 HP, 1 PHASE

  ฿25,220.00
 4. Pentair – WhisperFlo® PUMP WHISPERFLO-4
  Pentair – WhisperFlo® PUMP WHISPERFLO-4

  ฿32,134.00
 5. Pump Inteliflo 1.0 - 4.0 HP 50 Cycle 1 phase Energy Star Certified
  Pump Inteliflo 1.0 - 4.0 HP 50 Cycle 1 phase Energy Star Certified

  ฿62,900.00
 6. Pump OptiFlo 1.0 HP 1 Phase
  Pump OptiFlo 1.0 HP 1 Phase

  ฿14,500.00
 7. Pump SuperFlo 1.5 HP 1 Phase
  Pump SuperFlo 1.5 HP 1 Phase

  ฿24,000.00
 8. Pump Whisper Flo 1.0 HP 1 Ph
  Pump Whisper Flo 1.0 HP 1 Ph

  ฿29,900.00
 9. Pump Whisper Flo 1.5 HP 1 Ph
  Pump Whisper Flo 1.5 HP 1 Ph

  ฿31,500.00
 10. Pump Whisper Flo 2.0 HP 1 Ph
  Pump Whisper Flo 2.0 HP 1 Ph

  ฿34,290.00
 11. Pump Whisper Flo 3.0 HP 1 Ph
  Pump Whisper Flo 3.0 HP 1 Ph

  ฿43,390.00
 12. Pump Whisper Flo 3.0 HP 3 Ph
  Pump Whisper Flo 3.0 HP 3 Ph

  ฿44,000.00
 13. Pump Whisper Flo 5.0 HP 3 Phase
  Pump Whisper Flo 5.0 HP 3 Phase

  ฿67,000.00
 14. PUMP WHISPERFLO-6
  PUMP WHISPERFLO-6

  ฿33,843.00
 15. เครื่องกรองทราย Tagelus TA40D (top mount)
  เครื่องกรองทราย Tagelus TA40D (top mount)

  ฿21,945.00
 16. เครื่องกรองผ้า - FNS Plus 24 sq.ft.
  เครื่องกรองผ้า - FNS Plus 24 sq.ft.

  ฿32,590.00
 17. เครื่องกรองผ้า - FNS Plus 36 sq.ft.
  เครื่องกรองผ้า - FNS Plus 36 sq.ft.

  ฿36,530.00
 18. เครื่องกรองผ้า - FNS Plus 48 sq.ft.
  เครื่องกรองผ้า - FNS Plus 48 sq.ft.

  ฿44,100.00